Hotline: 0962940186
Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm...

Xem chi tiết
Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Hạng mục: nhà máy, văn phòng. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết
Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết
Factory SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Khu CN Thăng Long I

Factory SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng cũ của nhà máy. Khảo sát, lên phương án thay thế...

Xem chi tiết
Factory SEEV - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SEEV - Khu CN Thăng Long I

Factory SEEV - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SEEV - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: nhà máy, văn phòng. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết
Factory Nikkiso - Thang Long Industrial park II / Nhà máy Nikkiso - Khu CN Thăng Long II

Factory Nikkiso - Thang Long Industrial park II / Nhà máy Nikkiso - Khu CN Thăng Long II

Hạng mục: cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng cũ của nhà máy. Khảo sát, lên phương án thay thế...

Xem chi tiết
International shool Concordia / Trường quốc tế liên cấp Concordia

International shool Concordia / Trường quốc tế liên cấp Concordia

Hạng mục: chiếu sáng phòng học, hành lang, nhà thi đấu đa năng. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi...

Xem chi tiết