Hotline: 0962940186
Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Hạng mục: nhà máy, văn phòng.

Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu chuẩn chiếu sáng và yêu cầu của nhà đầu tư.

Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ giao hàng.

Sản phẩm: máng công nghiệp, máng v-shape, máng đèn âm trần...

Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng.

 

     Sections: Lighting for factory, office

Works: Choose the product and calculated to meet the lighting standard and requirements of investor

Setup plan and tracking delivery progress

Products: Vshape type, Reflector type, Louver reccessed type

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm...

Xem chi tiết
Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết
Factory SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Khu CN Thăng Long I

Factory SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng cũ của nhà máy. Khảo sát, lên phương án thay thế...

Xem chi tiết