Hotline: 0962940186
Factory Nikkiso - Thang Long Industrial park II / Nhà máy Nikkiso - Khu CN Thăng Long II

Factory Nikkiso - Thang Long Industrial park II / Nhà máy Nikkiso - Khu CN Thăng Long II

Hạng mục: cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng cũ của nhà máy.

Khảo sát, lên phương án thay thế hệ thống đèn highbay mercury cũ bằng đèn highbay Led.

Tính toán lại độ rọi theo phương án đèn mới, lập bài toán tiết kiệm điện.

Tiến hàng lắp mẫu.

Sản phẩm: highbay.

 

     Sections: upgrade lighting for factory

Works: Survey of current status,  calculated to replace tranditional mercury highbay by led highbay, calculated energy saver

Setup plan and tracking delivery progress

Products: highbay Phillips

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm...

Xem chi tiết
Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Hạng mục: nhà máy, văn phòng. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết
Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết