Hotline: 0962940186
International shool Concordia / Trường quốc tế liên cấp Concordia

International shool Concordia / Trường quốc tế liên cấp Concordia

Hạng mục: chiếu sáng phòng học, hành lang, nhà thi đấu đa năng.

Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu chuẩn chiếu sáng và yêu cầu của nhà đầu tư.

Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ giao hàng.

Sản phẩm: đèn máng huỳnh quang, downlight, highbay...

Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không gây chói lóa, không bị sấp bóng.

 

Sections: lighting for classroom, corridor and gymnasiums

Works: Choose the product and calculated to meet the lighting standard and requirements of investor

Setup plan and tracking delivery progress

Products: T8 fluorescent luminairs, downlight, highbay

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm...

Xem chi tiết
Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Hạng mục: nhà máy, văn phòng. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết
Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết