Hotline: 0962940186
Factory SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Khu CN Thăng Long I

Factory SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUMITOMO HEAVY INDUSTRY 1 2 & 3 - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng cũ của nhà máy.

Khảo sát, lên phương án thay thế hệ thống đèn highbay mercury cũ bằng đèn highbay Led, bóng huỳnh quang sáng bóng tube Led.

Tính toán lại độ rọi theo phương án đèn mới, lập bài toán tiết kiệm điện.

Tiến hàng lắp mẫu.

Sản phẩm: highbay, bóng tube Led.

 

     Sections: upgrade lighting for factory, office

Works: Survey of current status, calculated to replace tranditional mercury highbay by led highbay and fluorescent lamps by ledtube, calculated energy saver

Setup plan and tracking delivery progress

Products: highbay Phillips, highbay Osram, ledtube Osram… 

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Factory ENKEI – Thang Long industrial park I / Nhà máy ENKEI - Khu công ngiệp Thăng Long I

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm...

Xem chi tiết
Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Factory Y-Tech / Nhà máy Y-Tech

Hạng mục: nhà máy, văn phòng. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết
Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Factory SUNCALL - Thang Long Industrial park I / Nhà máy SUNCALL - Khu CN Thăng Long I

Hạng mục: mở rộng nhà máy. Lựa chọn sản phẩm, tính toán độ rọi theo sản phẩm mới để đạt tiêu...

Xem chi tiết